Det är dina behov som styr vår verksamhet. Det är vår skyldighet att anpassa/inreda bilen efter kundens behov och med samma säkerhetstänkande och krav som man har i övrigt vad gäller säkerheten i bilen. Vi använder bara CE-märkta, krocktestade eller dragprovade produkter som finns tillgängliga på marknaden.

Kontakta oss