anders

Vi får hälsa vår nya anpassningstekniker, Anders Floryd , välkommen till oss. Anders har en gedigen bakgrund vilket gör att vi höjer vår kunskap ytterligare framförallt inom fordonselektronik. Anders kommer närmast från försvaret där han varit anställd som tekniker.

Kontakta oss