Från och med den 1 juli 2016 kommer Funka för Livet – “bilanpassning” fullt ut att göra alla utredningar/underlag på bilanpassning till Bilinredarna. Vi på Bilinredarna kommer som tidigare att svara för själva anpassningen, offert, order och faktureringen, precis som tidigare. Som kund kommer Du inte att märka någon större skillnad förutom att underlagen kommer att ha en annan logga och lite annorlunda utseende. Funka för Livet gör idag utredningar till olika anpassningsföretag, myndigheter och kan på ett oberoende sätt vara Dig som kund behjälplig hela vägen från ansökan till färdig anpassad bil. För detta krävs naturligtvis en fullmakt.

Kontakta oss