Funka för livet,s möteplats/mässa i Kristianstad blev för oss på Bilinredarna en succé. Båda dagarna präglades av intresserade och vi har nu äntligen hunnit bearbeta alla affärsförslag. Tack alla Ni besökare som gjorde dessa dagar till en av våra bästa mässor vi deltagit i. Med detta resultatet har vi fått bekräftelse på att det finns ett uppdämt behov av information om bilanpassning och vad som kan göras för att uppnå bättre livsvillkor. Vi ser fram emot 2018 då mässan förhoppningsvis återkommer till Kristianstad. Då kommer vi att vara bättre rustade för att hinna med att ta hand alla besökarna på ett bättre sätt.

 

Kontakta oss