Bidrag för att köpa bil ska förändras från och med 1 januari 2017 (SoU3)

Bilstödet, som en del människor med funktionsnedsättning kan söka, ska reformeras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förändringen innebär bland annat att grundbidraget för inköp av bil halveras till 30 000 kronor. Samtidigt utökas antalet personer som kan söka stöd genom att gränsen höjs för hur mycket man får tjäna för att få bidraget. Det införs också ett nytt tilläggsbidrag för inköp av bil.

Grundbidraget för köp av bil klass 1 kommer att bli 30 000 kr, motorcykel 12 000 kr och för moped 3 ooo kr. Man kan sedan få ett tilläggsbidrag på högst 30 000 kr till en person som för att kunna använda bilen har behov av en sådan ändring eller anordning på bilen vilken anpassningsbidrag kan lämnas. Utöver detta kan man få ett tilläggsbidrag på högst 40 000 kr för inköp av en sådan bil som är särskilt lämpad för personer som behöver färdas i bilen sittande i en rullstol, göra överflyttning från en rullstol till ett bilsäte inne i bilen eller medföra en motordriven rullstol eller annat jämförbart hjälpmedel för förflyttning. Till detta kommer ett tilläggsbidrag som fasta schablonbelopp som regeringen fastställer för sådana kostnader som följer av att bilen har vissa särskilda originalmonterade anordningar. Detta tilläggsbidrag ska kunna lämnas endast för en bil som har anskaffats efter det att beslut om rätt till sådant bidrag lämnats. Trafikverket avdelning bilstöd ska ta fram dessa underlag. Der finns visserligen redan förslag på schablonbelopp men dom är inte fastställda av regeringen.

När det gäller anskaffningsbidrag har även de beloppsgränserna ändats. Under en årsinkomst på 120 tkr/år kan man få max 40 tkr. Är inkomsten över 210 tkr utgår inte anskaffningsbidrag. Samma beräkningsunderlag som för bostadsbidrag.

Övriga viktiga ändringar är; Bilen får inte vara äldre än 4 år och gått högst 6000 mil. Försäkringskassan skall kunna neka bidrag vid fel bilval. Funktions-kontroll kommer att bli obligatorisk. Bidrag skall kunna ges för körträning. Samverkan/samråd skall ske med andra myndigheter som bl.a. hjälpmedel som skall medtagas i bilen. Eventuellt skall det tillsättas en ny myndighet som skall ersätta Trafikverket avdelning Bilstöd.

Vårt råd till Dig som tänker/skall söka bidrag – kontakta Funka för livet bilanpassning – som har kunskap om det nya regelverket för bilanpassning. Maila till info@funkaforlivet.se så kontaktar dom Dig. Om möjligt ange Din frågeställning i mailet.

 

 

 

Kontakta oss