BILSTÖD
– SÅ HÄR FUNGERAR DET!

Det finns generellt sett tre alternativ för att få bildstöd/bidrag
till sin anpassning. Vi listar dem här.

LÄNKAR
Försäkringskassan – Bilstöd
Försäkringskassan – Arbetshjälpmedel
Arbetsförmedlingen – Läs mer om stöd

För att kunna få bilstöd
– Måste du uppfylla följande:

 • Vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer som till exempel buss, tåg och tunnelbana
 • Svårigheterna som funktionsnedsättning ger ska kvarstå i minst 9 år.
 • För att få bilstöd behöver du tillhöra en bidragsgrupp, det betyder att ett av följande alternativ måste stämma in på dig:
  Du behöver bilen för att kunna arbeta, gå på arbetslivsinriktad rehabilitering eller arbetslivsinriktade studier och du är under 65 år.
  Du har sjukersättning och har tidigare fått bilstöd när du arbetade eller studerade.
  Du ska köra bilen själv och är 18-49 år.
  Du har barn som är under 18 år, som bor tillsammans med dig och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska köra bilen själv.
Kontakta oss